VCloner

An audio-visual sampler/loopstation.  Audio and video are captured in real-time and samples are handled through an interface or with an external remote controller via ethernet.

The audio manager was developed in max/msp and C++ (Playmodes) takes care of the video.

This would be a possible session layout.

 

Following is a demo with the Barcelona Laptop Orchestra

VCLONER audio Engine


Hi han 2 tipus d ‘ objectes:

Recorders:

Són gravadors. Capturen audio i l’ enmagatzemen en un buffer dinàmic.

Podem tenir tants buffers o buffers tan llargs com RAM tinguem.

Players:

Llegeixen l’ audio del buffer.

Hi han diferents tipus de players, segons la forma com reprodueixen el buffer.

 1. STRETCH – permeten fer time-stretch i pitch.shift independents
 2. SCRATCH – funcionen com un tocadiscs (velocitat i pitch associats)
 3. GRANULAR – lector basat en 12 granuladors. Permeten «congelar» el so.

Quan gravem, el programa escull un Recorder lliure (que no tingui cap player associat) i omple el seu buffer. Després li associa un player lliure (que no estigui linkat a cap Recorder).

Podem associar varios Players a un mateix Recorder/buffer. També podem desassociar els Players

Un Recorder queda lliure per gravar al seu buffer de nou quan ja no té cap Player associat.

Els Players no consumeixen RAM. Podem tenir tants players com aguanti el processador (mooolts)

Els Players són moduls separats. Podem crear-ne de nous sense modificar la programació de l’ audio-engine.

LA TOOLBAR
La manera d’ actuar sobre cada player és actuant sobre la seva representació gràficia.
Segons l’ eina que es tingui sel.leccionada s’ actuarà sobre el player d’ una forma o una altra
Eines:
 • LLAPIS: En un Stretch-Player permet estirar o canviar el pitch dels troços de buffer seleccionats. En un Scratch-Player actua com posant un dit sobre el tocadiscs (per a fer scratch…). També canvia la velocitat de gir. En un Granular-player reprodueix el buffer a partir del punt on cliquis. Si el motor està parat permet reproduïr el buffer en mode frezze, passejant-nos sobre l’ ona.
 • COTXE: canvia la posició del player (afecta al moment dins del compàs bàsic en que és llençat el player)
 • STOP/PLAY: desactiva/activa el player
 • CDs: Serveix per clonar players. Quan cliques sobre una forma d’ ona, estàs associant el buffer sel.leccionat a tots els players que estiguin en mode REC.
 • REC: Posa un player en mode rec (o el treu), susceptible de associar-lo amb un buffer. Si cliques «Clonar» sobre un Player, el teu player-en-mode-rec s’ associarà al buffer al que apunta el Player clicat. Si apretes el pedal 1, el següent Recorder lliure s’ associarà al teu player-en-mode-rec, en comptes d’ associar-se al primer player lliure que trobi.
 • LOOP: Posa el player en mode auto-loop
 • REVERSE: reprodueix a l’ inrevès
 • LUPA: escolleix quin player estarà en mode Lupa
 • NOTA: posa el player en mode Autotune.
 • PAPERERA: Destrueix el player (el des-associa de cap buffer)
 • + -: Decideix cada quants compassos base s’ ha d’ executar un player. Si graves un buffer dins el compàs base s’ entèn que s’ executarà cada 1 compàs base. Si graves un buffer entre-mig de 2 compassos, el player s’ executarà cada 2 compassos base (pero amb les eines + i – pots variar aquests valors)
MODE-LUPA
El quadre negre serveix per manipular de forma més precisa el player que estigui sel.leccionat amb la lupa.
Si tenim activat un controlador extern, actuarà sobre el player que estigui sel.leccionat amb la lupa.
AUTOTUNE
Els players amb la «nota» activada, s’ afinaràn a la nota més propera segons l’ escala que tinguem sel.leccionada a la dreta.
CONTROLADORS EN XARXA
Cada controlador tindrà una eina LUPA i decidirà sobre quin dels players actuar. Podrem tenir N-Controladors actuant sobre M-Players.
V-CLONERS EN XARXA (hi estem treballant)
Podem tenir 2 V-Cloners funcionant en xarxa, en llocs físics diferents.
En la pantalla de cada un apareixeran els Players propis i els Players de l’ altre V-Cloner.
Cada V-Cloner podrà actuar sobre els players de l’ altre.

 Los comentarios están cerrados.