Clix Redux

versió lliure de CliX, de GeWang(l’actual director de la Stanford Laptop Orchestra). Originàriament una obra per “teclejadors compulsius”, on les tecles es mapegen a freqüències segons llur codi ASCII, nosaltres hem volgut explotar al màxim aquest concepte de “música teclejada” de forma que cadascú pot introduir textos d’arbitrària complexitat, seguint recomanacions de gestos i patrons del director. A més, hem afegit un feedback visual que emfatitza aquesta relació entre tecles i vocalitzacions, que ben segur farà les delícies dels fanàtics del dadaisme!Los comentarios están cerrados.