Concert d’Smartphones

PRESENTACIÓ: 

El concert d’smartphones és un projecte dels estudiants de Sonologia de l’Esmuc, on, a través del control del seus mòbils, els espectadors son convidats a una reflexió crítica sobre l’afectació de l’ús dels mòbils en les nostres vides, tant com a eina de relacions socials, com a font d’informacuó, com a eina de treball, etc.

.. 

DESCRIPCIÓ: 

Oferim un concert on els intèrprets tenen «control» sobre els altaveus i llum dels telèfons intel·ligents dels espectadors.  

Imagina que ets en un concert que comença a les fosques i, amb el gest de la mà d’un intèrpret, tots els mòbils del públic comencen a sonar i il·luminar la sala alhora. L’intèrpret pot controlar que és el que sona en cada mòbil independentment, o amb un gest de la ma, modificar el so i la llum i portar-los d’un costat a un altre de la sala, fent sonar uns mòbils o uns altres. 

El fet més singular del projecte és el de poder explotar la potència espectacular, sonora i performativa, del control precís, simultani i independent de 40, 60 o 100 smartphones, a temps real, i les noves possibilitats de síntesi sonora que permet. 

El públic pot gaudir d’una experiència de so immersiu, pel fet de ser en mig d’un “bosc” de smartphones, i experimentar el sentir-se dins d’un cor, en el que cada mòbil és una de les veus, en una recreació immersiva de l’ambient sonor d’un lloc exòtic, sentir que el so gira al seu voltant, o “tocant” amb el seu mòbil, sota les ordres que van apareixent a cadascun dels mòbils, com a intèrpret d’una gran orquestra de mòbils. 

El concepte: 

A mesura que transcorre el concert, aquesta idea de control, sobre qui te el control de l’ús del mòbil, esdevé el fil conductor al voltant del qual es pretén fer reflexionar l’espectador. Un espectador jove, que rep aquestes idees a través del mateix mitjà sobre el que es vol reflexionar.  

Com en un joc de paradoxes, s’adverteix els espectadors que no estan atents al concert amb un bombardeig de notificacions, les quals son el propi element distractor. Es proposa una pregunta a debatre, per adonar-se’n més tard que les respostes no son les del públic sinó que és una manipulació perpetrada per Bots, que porta a reflexionar sobre el influència que tenen les empreses privades que dissenyen les eines amb les quals ens comuniquem i ens informem.  

També es juga amb el concepte de soroll digital, des del punt de vista musical i alhora com a element disruptiu en la comunicació (l’Spam, les Fake News, la quantitat de correus sense llegir en les bústies d’entrada, …), amb l’ús de les dades personals, amb la immediatesa i si la vida mediada per la tecnologia deixa temps per pensar, per emetre judicis crítics, etc… 

DESCRIPCIÓ TECNICA:

En entrar a la sala es demana al públic que llegeixi un codi QR, que crida una pàgina web que t’indica quin és el teu seient. Aquesta és l’excusa per controlar el mòbil a través de la pàgina web. 

Es tracta d’un sistema client-servidor web, que serveix una pàgina web a cadascun dels dispositius mòbils que s’hi connecten, controlant l’àudio (que es genera al propi navegador de cada mòbil, amb web àudio) i la brillantor. 

L’intèrpret, per mitjà de sensors que capten els gestos de les seves mans (amb un dispositiu leap-motion), governa el comportament de cadascun dels mòbils. Una ma governa el timbre, freqüència i volum del so generat i l’altre, en quina zona del públic ha de sonar, o si diferents timbres s’han de distribuir per tot el públic.   

Un patch de max/msp (un entorn de programació de contingut multimèdia) processa la informació dels sensors del gest, i dona ordres al servidor web per mitjà de missatges OSC per a que variï el comportament dels mòbils.  

Els espectadors passen a formar part de la composició: des de simples fonts sonores fins a músics actius, ja que poden controlar el so que el seu mòbil genera, inclinant-lo, en algun tram del concert (utilitzant la informació del giroscopi del propi mòbil). 

El projecte es basa una adaptació del codi del projecte CoSiMa, de l’IRCAM. Los comentarios están cerrados.