The Hub

Aquesta peça està inspirada en la League of Automatic Composers, la primera networked band (finals dels 70), en la que els dispositius musicals de cada participant eren capaços d’enviar-se dades els uns als altres per modificar el seus comportaments.

hub dib

La BLO va més enllà i en comptes de proposar una configuració de xarxa de comunicació entre dispositius o unes regles del joc amb les què improvisar, la configuració o el comportament mateix del sistema es modificaran durant l’actuació.

Els intèrprets, combinant petits algorismes o peces lògiques, construiran col·laborativament i de forma no preconcebuda el propi “cervell” del sistema,  comportament global del sistema o unes regles sobre les què fer música col·laborativament.